Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi

I. Spotkanie zespołu do spraw nadania imienia szkole - 13 marca 2018 r. 

II. Ustalenie harmonogramu pracy zespołu i działań  przygotowawczych w celu nadania imienia szkole. 

1. Zgłaszanie przez społeczność szkolną kandydatur na patrona szkoły wraz z uzasadnieniem - od 19 do 28 marca 2018 r. W budynkach „A” i „B”  wystawione będą specjalne skrzynki  do zbierania kartek z propozycjami.
2. Wyłonienie  spośród zgłoszonych propozycji pięciu kandydatur przez:  zespół nauczycieli, Radę Pedagogiczną, przedstawicieli Rady Rodziców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – do 10 kwietnia 2018 r.
3. Prezentacja środowisku szkolnemu wybranych pięciu kandydatur na patrona szkoły – od 11 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
4. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły - od 29 maja do 15 czerwca 2018 r.
5. Zasady oddawania głosów:
a/ głosowanie przebiega na kartach do głosowania;
b/ każdy członek społeczności szkolnej może oddać głos tylko na jedną kandydaturę;
c/ w przypadku takie samej liczby głosów oddanych na kilka kandydatur  zespół nauczycieli, w porozumieniu z przedstawicielem Rady Rodziców oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, wybierze odpowiednią kandydaturę dla szkoły;
d/ za głos nieważny uznaje się zaznaczenie kilku kandydatur na karcie do głosowania lub niezaznaczenie żadnej kandydatury;
e/ za organizację wyborów odpowiada  zespół nauczycieli.

III. Ogłoszenie wyboru patrona szkoły - 22 czerwca 2018 r.

IV. Złożenie wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi do organu prowadzącego szkołę - do końca października 2018 r.

V. Podjęcie działań przybliżających postać patrona szkoły, ze wskazaniem wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

VI. Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole.

VII. Uroczystość nadania imienia szkole.

VIII. Uhonorowanie symboli: sztandaru, godła, tablicy pamiątkowej.

IX. Wprowadzenie zmiany nazwy szkoły do Statutu Szkoły, na tablicy i na pieczęci urzędowej szkoły.