Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi

I. Spotkanie zespołu do spraw nadania imienia szkole - 13 marca 2018 r. 

II. Ustalenie harmonogramu pracy zespołu i działań  przygotowawczych w celu nadania imienia szkole. 

1. Zgłaszanie przez społeczność szkolną kandydatur na patrona szkoły wraz z uzasadnieniem - od 19 do 28 marca 2018 r. W budynkach „A” i „B”  wystawione będą specjalne skrzynki  do zbierania kartek z propozycjami.
2. Wyłonienie  spośród zgłoszonych propozycji pięciu kandydatur przez:  zespół nauczycieli, Radę Pedagogiczną, przedstawicieli Rady Rodziców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – do 10 kwietnia 2018 r.
3. Prezentacja środowisku szkolnemu wybranych pięciu kandydatur na patrona szkoły – od 11 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
4. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły - od 29 maja do 15 czerwca 2018 r.
5. Zasady oddawania głosów:
a/ głosowanie przebiega na kartach do głosowania;
b/ każdy członek społeczności szkolnej może oddać głos tylko na jedną kandydaturę;
c/ w przypadku takie samej liczby głosów oddanych na kilka kandydatur  zespół nauczycieli, w porozumieniu z przedstawicielem Rady Rodziców oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, wybierze odpowiednią kandydaturę dla szkoły;
d/ za głos nieważny uznaje się zaznaczenie kilku kandydatur na karcie do głosowania lub niezaznaczenie żadnej kandydatury;
e/ za organizację wyborów odpowiada  zespół nauczycieli.

III. Ogłoszenie wyboru patrona szkoły - 22 czerwca 2018 r.

IV. Złożenie wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi do organu prowadzącego szkołę - do końca października 2018 r.

V. Podjęcie działań przybliżających postać patrona szkoły, ze wskazaniem wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

VI. Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole.

VII. Uroczystość nadania imienia szkole.

VIII. Uhonorowanie symboli: sztandaru, godła, tablicy pamiątkowej.

IX. Wprowadzenie zmiany nazwy szkoły do Statutu Szkoły, na tablicy i na pieczęci urzędowej szkoły.