Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z Łodzi do Europy

Innowacja prowadzona przez panie Mirosławę JankowskąMonikę Dorman

Innowacja pedagogiczna „Z Łodzi do Europy” została opracowana z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowana w klasach: I A oraz II C. Planowana jest do realizacji w cyklu 3-letnim. Obejmie całe klasy bez dokonywania selekcji uczniów. Może być również realizowana na zajęciach pozalekcyjnych jako możliwość poszerzenia zdobywanej wiedzy przez wszystkich uczniów np. poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań.

W swoim założeniu innowacja stwarza dzieciom możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym, kształtuje poczucie patriotyzmu, miłości do Ojczyzny przy jednoczesnym otwarciu się na różne kultury Europy i różnorodność narodów, które ją współtworzą. Planując lekcję w grupie wczesnoszkolnej położyłyśmy nacisk na uwzględnienie w niej piosenek, ćwiczeń ruchowych i zabaw nie zawierających elementu rywalizacji, stosowanie licznych elementów wizualnych i akustycznych, itp. Atrakcyjność zajęć podnosić będą gry, zabawy dydaktyczne, konkursy, przedstawienia wycieczki i wyjazdy do zielonych szkół. Urozmaicona forma ćwiczeń ma pozwolić uczniom poznać, poszerzyć i utrwalić wybrane treści. Dzięki skierowaniu aktywności dziecka na działanie możemy oczekiwać, że zajęcia wzbudzą ich zainteresowanie, a zdobywana wiedza i umiejętności okażą się trwałe.

Ewaluację przebiegu i efektów edukacji zaplanowano tak, aby śledzić zmiany zachodzące w umiejętnościach, wiadomościach i postawach uczniów w trakcie kształcenia.