Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z Łodzi do Europy

Innowacja prowadzona przez panie Mirosławę JankowskąMonikę Dorman

Innowacja pedagogiczna „Z Łodzi do Europy” została opracowana z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowana w klasach: I A oraz II C. Planowana jest do realizacji w cyklu 3-letnim. Obejmie całe klasy bez dokonywania selekcji uczniów. Może być również realizowana na zajęciach pozalekcyjnych jako możliwość poszerzenia zdobywanej wiedzy przez wszystkich uczniów np. poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań.

W swoim założeniu innowacja stwarza dzieciom możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym, kształtuje poczucie patriotyzmu, miłości do Ojczyzny przy jednoczesnym otwarciu się na różne kultury Europy i różnorodność narodów, które ją współtworzą. Planując lekcję w grupie wczesnoszkolnej położyłyśmy nacisk na uwzględnienie w niej piosenek, ćwiczeń ruchowych i zabaw nie zawierających elementu rywalizacji, stosowanie licznych elementów wizualnych i akustycznych, itp. Atrakcyjność zajęć podnosić będą gry, zabawy dydaktyczne, konkursy, przedstawienia wycieczki i wyjazdy do zielonych szkół. Urozmaicona forma ćwiczeń ma pozwolić uczniom poznać, poszerzyć i utrwalić wybrane treści. Dzięki skierowaniu aktywności dziecka na działanie możemy oczekiwać, że zajęcia wzbudzą ich zainteresowanie, a zdobywana wiedza i umiejętności okażą się trwałe.

Ewaluację przebiegu i efektów edukacji zaplanowano tak, aby śledzić zmiany zachodzące w umiejętnościach, wiadomościach i postawach uczniów w trakcie kształcenia.