Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z ekologią za pan brat modyfikacja programu nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

Modyfikacja prowadzona przez panią Katarzynę Sieradzką

Modyfikacja do programu nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Z ekologią za Pan Brat” dotyczy uczniów klas I-III uwzględniając potrzeby i możliwości ucznia oraz specyfikę środowiska. Przeznaczona jest do prowadzenia edukacji ekologicznej wspomagająca proces wychowawczy. Może być w całości lub częściowo wykorzystywana przez nauczyciela stwarzając możliwość zwiększenia ilości godzin tematów, które powinny być obszerniej potraktowane. Modyfikacja do programu to nie tylko sposób na zdrowe środowisko, ale również sposób na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego wyrobienie poczucia własnej wartości i własnych możliwości. W czasach gdy mówi się o braku tolerancji i agresji, wspólne działania dzieci z różnych środowisk na rzecz ochrony ziemi, a zarazem gotowość i umiejętność działania w obronie jej praw oraz tryb życia przyjęty przyjętą hierarchią wartości. Dzięki odpowiednio postawionym celom, współpracy ze środowiskiem lokalnym, działania pracowników placówki, współpraca z różnymi instytucjami poznawanie środowiska przyrodniczego, działanie na rzecz jego ochrony może przyczynić się do rozwijania zainteresowań otaczającym światem, spowoduje ukształtowanie postaw ekologicznych oraz wzmocni istniejące już nawyki u dzieci.