Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Witamy w roku szkolnym 2020/2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 – 2021

1 WRZEŚNIA 2020   –  WTOREK

Klasa
Szkoła Podstawowa nr 122 Spotkanie z wychowawcami
Kościół NMPKP Msze Św.
I8:00 - 9:00 Spotkanie z wychowawcami przed budynkiem "A"18:00 poświęcenie plecaków szkolnych
II - III9:30 - 10:30 Spotkanie z wychowawcami w klasach8:30 - 9:15
IV - V - VI10:30 - 11:30 Spotkanie z wychowawcami w klasach9:30 - 10:15
VII - VIII12:00 - 13:00 Spotkanie z wychowawcami w klasach11:00 - 11:45

Uczniów zapraszamy do wymienionych poniżej sal lekcyjnych: 

Klasa
Wychowawca
Sala

4 a

Justyna Walkowska

26

4 b

Danuta Głowacka

27

4 c

Marcin Walczak-Kurek

11

4 d

Małgorzata Kubicka

18

5 a

Elżbieta Guzińska

35

5 b

Monika Gienerowicz

41

6 a

Dorota Kanafa-Mytych

49

6 b

Dorota Frątczak

47

6 c

Magdalena Kozińska

44

6 d

Anna Józwiak

34

7 a

Anna Plewka

40

7 b

Monika Kozłowska

46

7 c

Urszula Kacprzyk

42

7 d

Małgorzata Krawczyk

36

7 e

Paulina Jarecka

48

8 a

Justyna Cis

28

8 b

Magdalena Derecka

15

8 c

Olga Zaród

37

8 d

Iwona Gałązka

19

Informujemy, że do sal lekcyjnych wchodzą tylko uczniowie, Rodziców i Opiekunów prosimy o pozostanie na terenie przed budynkami szkoły.

Przypominamy o przestrzeganiu, na terenie szkoły, aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej ( maseczki, dystans od drugiej osoby min. 1,5 m).

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zapisy do świetlicy szkolnej będą odbywać się na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach. Prosimy o rozważenie konieczności udziału dziecka w zajęciach świetlicowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracujących rodziców.

OBIADY

Nowe zasady opłat:
Wpłaty na obiady wyłącznie na podane niżej konto:

Getin Noble Bank SA VIII POK Łódź, al. Piłsudskiego 6

30 1560 0013 2028 0025 0610 0001

Obiady będą wydawane tylko uczniom z opłaconym, w ściśle określonym terminie, abonamentem obiadowym ( nazwisko ucznia będzie widoczne na pobieranym wyciągu bankowym przez upoważnionego do tego pracownika szkoły).

Wrzesień – wpłata do piątku 4 września 2020 r.

Wydawanie obiadów rozpocznie się w poniedziałek 7 września 2020 r.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:

CAŁY TEKST  "Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r." dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men