Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Witamy w roku szkolnym 2020/2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 – 2021

1 WRZEŚNIA 2020   –  WTOREK

Klasa
Szkoła Podstawowa nr 122 Spotkanie z wychowawcami
Kościół NMPKP Msze Św.
I8:00 - 9:00 Spotkanie z wychowawcami przed budynkiem "A"18:00 poświęcenie plecaków szkolnych
II - III9:30 - 10:30 Spotkanie z wychowawcami w klasach8:30 - 9:15
IV - V - VI10:30 - 11:30 Spotkanie z wychowawcami w klasach9:30 - 10:15
VII - VIII12:00 - 13:00 Spotkanie z wychowawcami w klasach11:00 - 11:45

Uczniów zapraszamy do wymienionych poniżej sal lekcyjnych: 

Klasa
Wychowawca
Sala

4 a

Justyna Walkowska

26

4 b

Danuta Głowacka

27

4 c

Marcin Walczak-Kurek

11

4 d

Małgorzata Kubicka

18

5 a

Elżbieta Guzińska

35

5 b

Monika Gienerowicz

41

6 a

Dorota Kanafa-Mytych

49

6 b

Dorota Frątczak

47

6 c

Magdalena Kozińska

44

6 d

Anna Józwiak

34

7 a

Anna Plewka

40

7 b

Monika Kozłowska

46

7 c

Urszula Kacprzyk

42

7 d

Małgorzata Krawczyk

36

7 e

Paulina Jarecka

48

8 a

Justyna Cis

28

8 b

Magdalena Derecka

15

8 c

Olga Zaród

37

8 d

Iwona Gałązka

19

Informujemy, że do sal lekcyjnych wchodzą tylko uczniowie, Rodziców i Opiekunów prosimy o pozostanie na terenie przed budynkami szkoły.

Przypominamy o przestrzeganiu, na terenie szkoły, aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej ( maseczki, dystans od drugiej osoby min. 1,5 m).

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zapisy do świetlicy szkolnej będą odbywać się na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach. Prosimy o rozważenie konieczności udziału dziecka w zajęciach świetlicowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracujących rodziców.

OBIADY

Nowe zasady opłat:
Wpłaty na obiady wyłącznie na podane niżej konto:

Getin Noble Bank SA VIII POK Łódź, al. Piłsudskiego 6

30 1560 0013 2028 0025 0610 0001

Obiady będą wydawane tylko uczniom z opłaconym, w ściśle określonym terminie, abonamentem obiadowym ( nazwisko ucznia będzie widoczne na pobieranym wyciągu bankowym przez upoważnionego do tego pracownika szkoły).

Wrzesień – wpłata do piątku 4 września 2020 r.

Wydawanie obiadów rozpocznie się w poniedziałek 7 września 2020 r.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:

CAŁY TEKST  "Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r." dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men