Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wiem kim jestem i skąd pochodzę

Innowacja prowadzona przez panie Monikę Dorman i Mirosławę Jankowską

Innowacja  pedagogiczna „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę”  została opracowana z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowana w klasach 1A i 2D  w cyklu trzyletnim. Obejmie całą klasę bez dokonywania selekcji uczniów. Może być również realizowana na zajęciach pozalekcyjnych jako możliwość poszerzenia zdobywanej wiedzy przez zainteresowanych uczniów np. poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań.

Realizacja innowacji „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę” wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym światem. Popularyzuje wartości polskie i europejskie. W swoim założeniu łączy wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Stwarza możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym, kształtuje poczucie patriotyzmu, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i różnorodność narodów, które ją tworzą.

W swoim założeniu położyłyśmy nacisk na uwzględnienie w niej piosenek, ćwiczeń ruchowych i zabaw zawierających elementy rywalizacji, stosowanie licznych elementów wizualnych i akustycznych itp. Ponadto zwracałyśmy uwagę na podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez organizowanie gier, zabaw  dydaktycznych, konkursów, przedstawień, wycieczek, wyjazdów do zielonych szkół czy pracę w grupach i tworzenie folderów, plakatów itp. Urozmaicona forma zadań ma bowiem pozwolić uczniom poznać, poszerzyć i utrwalić wybrane treści. Dzięki zaś skierowaniu aktywności dziecka na różnorakie działania możemy oczekiwać, że zajęcia wyzwolą twórcze podejście do tematu, wzbudzą zainteresowania, a zdobyta wiedza i umiejętności okażą się trwałe.