Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wiem kim jestem i skąd pochodzę

Innowacja prowadzona przez panie Monikę Dorman i Mirosławę Jankowską

Innowacja  pedagogiczna „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę”  została opracowana z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowana w klasach 1A i 2D  w cyklu trzyletnim. Obejmie całą klasę bez dokonywania selekcji uczniów. Może być również realizowana na zajęciach pozalekcyjnych jako możliwość poszerzenia zdobywanej wiedzy przez zainteresowanych uczniów np. poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań.

Realizacja innowacji „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę” wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym światem. Popularyzuje wartości polskie i europejskie. W swoim założeniu łączy wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Stwarza możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym, kształtuje poczucie patriotyzmu, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i różnorodność narodów, które ją tworzą.

W swoim założeniu położyłyśmy nacisk na uwzględnienie w niej piosenek, ćwiczeń ruchowych i zabaw zawierających elementy rywalizacji, stosowanie licznych elementów wizualnych i akustycznych itp. Ponadto zwracałyśmy uwagę na podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez organizowanie gier, zabaw  dydaktycznych, konkursów, przedstawień, wycieczek, wyjazdów do zielonych szkół czy pracę w grupach i tworzenie folderów, plakatów itp. Urozmaicona forma zadań ma bowiem pozwolić uczniom poznać, poszerzyć i utrwalić wybrane treści. Dzięki zaś skierowaniu aktywności dziecka na różnorakie działania możemy oczekiwać, że zajęcia wyzwolą twórcze podejście do tematu, wzbudzą zainteresowania, a zdobyta wiedza i umiejętności okażą się trwałe.