Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt SU klas młodszych w roku szkol.2022/23 pt.: „Za duży na bajki – podróż do krainy wartości”

„Za duży na bajki, to podróż do krainy wartości, wartości, które obecne są w świadomości każdego z nas, w znaczący sposób wpływają na nasze życie, determinują podejmowane przez nas wybory. To od nich zależy na ile potrafimy radzić sobie w różnych, często problematycznych sytuacjach. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie w rozwoju dziecka warunków do ich nauki.

Projekt ma na celu skierować uwagę oraz działania nauczycieli i uczniów na promowanie i kształtowanie uniwersalnych wartości moralnych i emocji, kreowanie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka i otwartości wobec wyznawanych przez niego wartości, eliminowanie zachowań przejawiających bunt i agresję, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za własne działania i podejmowane decyzje, aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

W każdym miesiącu omawiana będzie jedna wartość, będąca przedmiotem działań SU w edukacji wczesnoszkolnej. Wybór wartości w poszczególnych miesiącach wynika z przypadających w danym miesiącu świąt, uroczystości lub czynności organizacyjnych szkoły. Bloki tematyczne realizowane w poszczególnych miesiącach, będą skupiały się wokół poniższych wartości:

· BEZPICZEŃSTWO
· SPRAWIEDLIWOŚĆ
· ŻYCZLIWIŚĆ, EMPATIA
· SZACUNEK
· PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ, ODWAGA
· ODPOWIEDZIALNOŚĆ
· UMIAR, MĄDROŚĆ
· LOJALNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ

Projekt realizowany będzie w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2022/23 oraz Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny. Realizacja zadań będzie odbywać się poprzez działania indywidualne, grupowe z wykorzystaniem dramy, prezentacji multimedialnych, filmów, udziału uczniów w akcjach, konkursach wiedzy oraz konkursach plastycznych.

Wierzymy, że realizacja projektu przyniesie uczniom wiele satysfakcji, dobrej zabawy, a przede wszystkim przyczyni się do lepszego rozumienia świata wartości i stanie się wyznacznikiem własnego postępowania.