Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt SU klas młodszych w roku szkol.2022/23 pt.: „Za duży na bajki – podróż do krainy wartości”

„Za duży na bajki, to podróż do krainy wartości, wartości, które obecne są w świadomości każdego z nas, w znaczący sposób wpływają na nasze życie, determinują podejmowane przez nas wybory. To od nich zależy na ile potrafimy radzić sobie w różnych, często problematycznych sytuacjach. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie w rozwoju dziecka warunków do ich nauki.

Projekt ma na celu skierować uwagę oraz działania nauczycieli i uczniów na promowanie i kształtowanie uniwersalnych wartości moralnych i emocji, kreowanie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka i otwartości wobec wyznawanych przez niego wartości, eliminowanie zachowań przejawiających bunt i agresję, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za własne działania i podejmowane decyzje, aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

W każdym miesiącu omawiana będzie jedna wartość, będąca przedmiotem działań SU w edukacji wczesnoszkolnej. Wybór wartości w poszczególnych miesiącach wynika z przypadających w danym miesiącu świąt, uroczystości lub czynności organizacyjnych szkoły. Bloki tematyczne realizowane w poszczególnych miesiącach, będą skupiały się wokół poniższych wartości:

· BEZPICZEŃSTWO
· SPRAWIEDLIWOŚĆ
· ŻYCZLIWIŚĆ, EMPATIA
· SZACUNEK
· PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ, ODWAGA
· ODPOWIEDZIALNOŚĆ
· UMIAR, MĄDROŚĆ
· LOJALNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ

Projekt realizowany będzie w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2022/23 oraz Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny. Realizacja zadań będzie odbywać się poprzez działania indywidualne, grupowe z wykorzystaniem dramy, prezentacji multimedialnych, filmów, udziału uczniów w akcjach, konkursach wiedzy oraz konkursach plastycznych.

Wierzymy, że realizacja projektu przyniesie uczniom wiele satysfakcji, dobrej zabawy, a przede wszystkim przyczyni się do lepszego rozumienia świata wartości i stanie się wyznacznikiem własnego postępowania.