Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 pt.: „RAZEM ZAWSZE LEPIEJ”.

         Cele ogólne

 • Promowanie i kształtowanie wśród uczniów uniwersalnych wartości moralnych  i emocji.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • Uczenie poszanowania inności i indywidualności drugiego człowieka,
 • Nabywanie umiejętności podporządkowywania się zasadom i regułom,
 • Nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
 • Kreowanie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec ludzi.

  Cele szczegółowe
  Uczeń:

 • Rozumie pojęcia: akceptacja, tolerancja, szacunek.
 • Dostrzega swoją indywidualność działając w grupie rówieśniczej,
 • Uświadamia sobie prawo do naturalnej spontaniczności poprzez wyrażanie siebie różnymi rodzajami ekspresji: słowno-werbalną, muzyczną, muzyczno-słowną oraz plastyczną,
 • Umacnia wiarę w siebie oraz własne możliwości,
 • Rozumie konieczność kontrolowania swoich emocji,
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych i rówieśników,
 • Przestrzega zasad zabaw i gier zespołowych,
 • Bierze udział w konkursach i akcjach organizowanych przez SU.

  Założenia projektu:
  Projekt realizowany  w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24 oraz Program Profilaktyczno – Wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny.

  Ogólny opis działań:
  W każdym miesiącu omawiane są niematerialne wartości, będące podstawą człowieczeństwa. W ramach podejmowanej tematyki realizowane są konkursy, akcje, przedstawienia i uroczystości szkolne. Wybór wartości w poszczególnych miesiącach wynika z przypadających na dany miesiąc świąt, działań  lub czynności organizacyjnych szkoły.