Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzynarodowy Projekt „Me – You –Us”

W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2019/2020 cztery nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w szkoleniu w ramach Międzynarodowego Projektu „Me – You –Us”. Projekt ten powstał z myślą o edukowaniu uczniów w trzech blokach tematycznych: prawa człowieka, różnorodność i postawa obywatelska. Osoby dorosłe wiedzą, że świadomość naszych praw, otwartość na różnorodność i potrzeba przyjmowania czynnej postawy obywatelskiej jest gwarantem stania się odpowiedzialnym obywatelem świata. Nasi uczniowie dzięki zajęciom przeprowadzanym w ramach projektu tę świadomość nabędą.

W projekcie szczególny nacisk położony jest na szeroko rozumianą tolerancję. Po zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu naszą ambicją jest by uczniowie stali się tolerancyjnymi, pełnymi empatii, żyjącymi z uwzględnieniem zasad poszanowania drugiego człowieka ludźmi. Pragniemy, by zyskali świadomość, iż każda osoba bez względu na wszelką odmienność (kulturową, religijną, językową) jest wyjątkowa i ma prawo do życia zgodnie z własnymi przekonaniami. Mamy też nadzieję uświadomić uczniom co jest prawdziwą siłą społeczeństwa obywatelskiego i przekonać ich jak wielka moc tkwi w działaniach „zwykłych obywateli” Międzynarodowy projekt „Me – You - Us” jest dużym wsparciem dla edukatorów w takich działaniach. Oferuje on nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy będą mieli możliwość poruszenia w swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz wprowadzenia działań integracyjnych.

To już kolejny etap projektu „Me – You –Us”. W lutym 2020 r. z naszej szkoły poleciały do Madrytu kolejne Panie nauczycielki. 

Współczesny świat jest pełen różnorodnych wyzwań i sytuacji, którym musimy sprostać nie tylko w aspekcie osobistym, ale również jako pedagodzy. Ciągłe zmiany wymagają od nas elastyczności, kreatywności, adaptacji – jednym słowem ciągłego rozwoju i dlatego my nauczyciele SP122 wzięliśmy udział w szkoleniu w dniach od 3 do 7 lutego 2020 r. w ramach projektu unijnego ,,My Europe, your Europe, your Say” w Madrycie. Dokształcanie się jest elementem nieodzownym i niezbędnym w karierze każdego nauczyciela, i którego ideę i sens popieramy całym sercem. Odpowiednie wyposażenie i zaangażowanie organizatorów umożliwiło przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie, w którym uczestniczyło około 40 pedagogów, którzy przyjechali z różnych zakątków Europy. Poruszona na kursie problematyka dostosowana była do aktualnych potrzeb i kwestii, z którymi  nauczyciele borykają się na całym świecie w codziennej pracy edukacyjnej. Omawiane zagadnienia poparte były prezentacjami multimedialnymi, nagraniami zajęć, elementami muzyki oraz różnego rodzaju pomocami dydaktycznymi. Uczestnicy szkolenia poszerzali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności według szczegółowo ustalonych zagadnień przygotowanych dla dwóch grup.