Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs ,,MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

REGULAMIN KONKURSU: ,,MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”.

Cele konkursu:
• promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania
dzieciom;
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich;
• rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
• wzmacnianie wiary we własne możliwości;
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 20 listopada 2023r.

Regulamin konkursu:
• zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawiać będzie wybraną przez niego, ulubioną postać z bajki;
• technika plastyczna dowolna – płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów;
• format dowolny;
• prace indywidualne;
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat – bajka, imię, nazwisko, klasa;
• prace oceniane będą przez powołane, niezależne jury.

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy;
• walory artystyczne i oryginalność pracy;
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych i materiałów.

Nagrody:
• Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.
• Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece.
• Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych na stronie internetowej szkoły.
Informacji w sprawie konkursu udziela Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU