Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bliżej Europy czyli nauczenie języka angielskiego ...

Bliżej Europy czyli nauczenie języka angielskiego w oparciu o elementy metody naturalnej Helen Doron oraz elementy metody bilingwalnej

Innowacja programowa prowadzona przez panią Iwonę Gałązkę
W innowacji zastosowano elementy metody Helen Doron czyli naukę języka przez zabawę i gry dydaktyczne, stymulując wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, że uczniowie uczą się języka nieświadomie, w wieku 6-7 lat czasami jest to proces świadomy – pod warunkiem, że uczniowie są zaangażowani emocjonalnie w wykonywane ćwiczenia. Za pomocą języka angielskiego nauczamy nowych umiejętności, dostarczamy wiedzy, język jest narzędziem do poznania i komunikacji a nie tylko celem samym w sobie. Nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania. W procesie edukacji uczestniczą rodzice, zapewniając odpowiednie bodźce anglojęzyczne w domu (np. regularnie angażując dziecko w słuchanie płyt CD w języku angielskim). W procesie nauki wykorzystywane są tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.

Ponieważ tok zajęć oparty jest o zasady bilingwializmu (dwujęzyczności), czyli językiem wykładowym jest język polski oraz angielski (w proporcji 50% : 50%), uczniowie poszerzą zakres słownictwa w języku angielskim oraz podniosą poziom wiedzy czynnej (reagowanie w języku angielskim) i biernej (rozumienie). Zajęcia prowadzone będą w oparciu o dwa programy nauczania: nauczanie wczesnoszkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz International Primary Curriculum (Międzynarodowy Program Nauczania dla Szkół Podstawowych), który oparty jest o treści Cambridge Primary Curriculum (Program Nauczania dla Szkół Podstawowych Cambridge). Konsekwencją zastosowania wymienionych programów będzie poszerzenie zakresu treści nauczania wczesnoszkolnego o wykraczające elementy edukacji lingwistycznej z języka angielskiego oraz o wybrane elementy geografii, historii, muzyki z zakresu kultury krajów anglojęzycznych które występują w Programie Cambridge, a nie występują w programie MEN (np. muzea w Londynie, podstawy gry na skrzypcach i pianinie, czytanie mapy, muzyka angielska, święta obchodzone w krajach anglosaskich, elementy geografii oraz historii Wielkiej Brytanii i USA). Pozwoli to podnieść poziom wiedzy ogólnej uczniów. Celem innowacji jest także kreowanie u dzieci szacunku i zrozumienia dla innych kultur, tolerancji i otwartości na ich różnorodność.