Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Mini Liga Koszykówki

W naszej szkole ruszyły zajęcia sportowe dla chłopców z klas III, IV, V w ramach projektu Urzędu Miasta „Łódzka Mini Liga Koszykówki“. Są to rozgrywki wzorowane na NBA i NCAA dla dzieci z łódzkich placówki. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu - poniedziałki i wtorki w godzinach 15:30-17:00 i są nieodpłatne.

Celem spotkań to przede wszystkim wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci , niezapomniane emocje angażujące społeczność szkolną a także promocja sportowców  w szkołach, jako wzoru do naśladowania przez innych uczniów.