Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

„Łódką po Łodzi”

W SP nr 122 mija czwarty rok pięcioletniego projektu edukacyjnego  „Łódką po Łodzi”

Celem  ogólnym projektu jest : Poznanie warunków hydrologicznych Łodzi.

Cele szczegółowe:
uczniowie
- znają wszystkie łódzkie rzeki,
- znają stopień czystości pobliskich rzek ,
- potrafią określić ich położenie,
- wykonają plakaty  przedstawiające  poszczególne rzeki ,
- opracują prezentację multimedialną poświęconą rzekom w Łodzi, którą przedstawią uczniom innych klas,
- przygotują w formie plakatów własne propozycje zagospodarowania  rekreacyjnego  terenów wokół  rzek w naszym  mieście.