Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Lepsza szkoła

PROJEKT LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Od lat jesteśmy  w programie edukacyjnym GWO Lepsza Szkoła z matematyki, a w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV - VIII.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła” znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.