Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

 informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z brokerem Miasta przygotował jednolity program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia zostanie Państwu przekazana w połowie sierpnia 2019 r.