Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Projekt SU klas młodszych 2017/18 „ Zrozumieć naturę”

Projekt ten stanowi cykl działań zmierzających do zintegrowania grupy najmłodszych dzieci i zainteresowania ich bogatym światem przyrody. Jest on przeznaczony do realizacji w I etapie edukacyjnym i zawiera różnorodne treści, aby wyzwolić wśród najmłodszych uczniów naturalną chęć działania.

W projekcie zostaną wykorzystane specyficzne formy pracy, które sprzyjają osiągnięciu celu, jakim jest lepsze poznanie siebie samego oraz pozostałych członków społeczności szkolnej, a także otaczającej rzeczywistości i tajników natury.

Współczesna sytuacja na świecie skłania nas do uczenia dzieci już od najmłodszych lat, jak ważne jest to, co nas otacza, co należy robić, by to chronić. Równie ważne jest obserwowanie, pokazywanie, odkrywanie tego, co ciekawe i warte głębszego poznania.

Poprzez działalność dotyczącą realizacji projektu, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej nauczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych i zaangażują się w życie społeczne.