Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Konkurs Samorządu Uczniowskiego - Marzec

KLASY I – „Baśń z mojego dzieciństwa"- praca płaska, wykonana techniką łączoną (oprócz plasteliny) na brystolu -format A4. Dzieci przedstawiają ulubiony fragment swojej baśni czy bajki , do której często wracają we wspomnieniach (nie musi być polska- z tyłu zapisują jak to baśń, bajka- i autora)
KLASY II - "Świat baśni Andersena"- dzieci wykonują pracę płaską w formacie A3 lub A4, w technice łączonej (bez plasteliny) na bloku technicznym, gdzie przedstawią wybraną scenę ze swojej ulubionej baśni. Z tyłu musi się znaleźć tytuł baśni.
KLASY III - „ Mądre bajki z całego świata"- dzieci wyszukują jedną bajkę, legendę, baśń i przedstawiają ją w formie plakatu -format A3 lub A4 w technice łączonej (bez plasteliny). Treść plakatu musi być zwięzła i może zawierać jakiś morał, motto. Z tyłu musi być zapisana nazwa baśni, legendy czy bajki i kraj jej pochodzenia.

Termin oddania prac uczniów klas I-III - do 12 marca 2019r. (wtorek)
Prosimy uczestników konkursów o przestrzeganie wytycznych podanych przy konkursach.
Prace uczniów nie przestrzegających reguł nie będą rozpatrywane !!!
Ocenie będą podlegały zgodność z tematem, estetyka i oryginalność pracy !!!
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi !!!

Życzymy sukcesów w realizowaniu zdań.
Opiekunowie SU.