Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Konkurs Samorządu Uczniowskiego - Listopad

Klasy I -  "Rakieta w przestworzach"- dzieci wykonują w formie pracy plastycznej wyciętą rakietę kosmiczną- ze sztywnego kartonu (blok techniczny) o  wysokości od 25-50 cm. Ważna estetyka i sam pomysł.

Klasy II - praca plastyczno - techniczna pt. "Kosmita czy stworek nie z tej Ziemi"- postać ma być wycięta, wykonana techniką kolaż (bez plasteliny i materiałów sypkich!), wielkość od 25 do 40 cm, zwracamy uwagę na ciekawy pomysł i estetykę działań.

Klasy III - "Moja planeta Ziemia"-  przedstawienie Ziemi jako symbolu, praca ma być wykonana w formie płaskiej, techniką kolażu, praca powinna być wycięta, format nie mniejszy niż A 3.

Termin oddania prac konkursowych klas I-III do 9 listopada - czwartek!

Prosimy uczestników konkursów o przestrzeganie wytycznych podanych przy konkursach. Prace uczniów nie przestrzegających reguł nie będą rozpatrywane! Ocenie będą podlegały zgodność z tematem, estetyka i oryginalność pracy! Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi!

Życzymy powodzenia przy realizacji zdań w tym miesiącu opiekunowie SU .