Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Projekt Christmas Card Exchange 2014

Projektem zajmowaliśmy się od 20. października do 2. grudnia 2014 r. Wzięło w nim udział 79 szkół z krajów europejskich: Niemiec, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Grecji, Francji, Włoch, Estonii, Hiszpanii. Finalnym celem projektu była wymiana kart świątecznych przygotowanych własnoręcznie przez uczniów szkoły z każdego kraju, biorącego udział w projekcie oraz ekspozycja kart, które otrzymaliśmy z innych szkół europejskich, na terenie szkoły.

W trakcie trwania projektu zrealizowaliśmy również następujące przedsięwzięcia:

Poznaliśmy tradycje związane z obchodzeniem świąt w Polsce. W oparciu o materiały uzyskane z Internetu stworzyliśmy prezentację dotyczącą świąt w naszym kraju.

Zaprojektowaliśmy karty świąteczne, zgromadziliśmy materiały potrzebne do ich wykonania oraz je wykonaliśmy. Bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy u p. Justyny Martynowskiej która pomogła dzieciom w wykonaniu części kart oraz pozwoliła nam korzystać ze swoich materiałów.

Wspólnie wysłaliśmy około 70 kart do krajów uczestniczących w projekcie. Otrzymaliśmy około 60 kart wykonanych i wysłanych przez uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

W szkole, na lekcjach muzyki p. Wacława Zubowskiego, nagraliśmy jedną z polskich najbardziej znanych kolęd.

Na zakończenie projektu wykonaliśmy ekspozycję wszystkich kart które otrzymaliśmy z innych uczestniczących w projekcie szkół (budynek B, parter, ściana koło stołówki).