Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

e-twinning

Zebranie eTwinning

22-04-2018
W dniu 10 września o godz. 17:00 odbyło się w naszej szkole, w sali 44, spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich należących do zespołu koła języka ang (...)

Projekt

22-04-2018
W dniu 13 stycznia b.r. zakończyliśmy realizację kolejnego projektu „Global Christmas Wishes” w ramach projektu eTwinning. Projekt trwał od 15 listopada 2013 r. Ce (...)

Projekt

22-04-2018
Projekt rozpoczął się w połowie września. Miał na celu zapoznanie dzieci z krajami Unii Europejskiej poprzez wykonywanie flag poszczególnych krajów Unii ora (...)

Prezentacje

22-04-2018
Dla naszych szkół partnerskich, z którymi realizujemy projekty w roku szkolnym 2013/2014, przygotowaliśmy prezentacje:

Obchodzimy Dzień Mamy

22-04-2018
W dniu 24 maja 2013 r. (piątek) odbyło się na terenie szkoły w sali języka angielskiego 44 uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy. Dzieci z grupy języka an (...)

Wiersz o mamie

22-04-2018
Aktualnie piszemy wiersze o Mamie w języku angielskim. Ponieważ jest to bardzo trudne zadanie, szukamy również gotowych wierszy dedykowanych Mamie w poezji am (...)

Laurka dla mamy

22-04-2018
Następnym krokiem była „Laurka dla Mamy”. Na zajęciach dodatkowych poprowadzonych przez p. Justynę Martynowską, naszego nauczyciela plastyki, oraz na kółku plast (...)

Portret mojej mamy

22-04-2018
Kolejnym punktem projektu „With Love to My Mother” było przygotowanie portretu Mamy. Uczniowie uczestniczący w projekcie zrobili opis swojej Mamy w języku ang (...)

With Love to My Mum

22-04-2018
Wykonaliśmy już prezentację o nas, uczestnikach projektu, prezentację o Łodzi i o naszej szkole, narysowaliśmy portrety naszych Mam oraz wykonaliśmy dla Nich laurki. (...)