Rejon Szkoły Podstawowej nr 122

 


Rekrutacja do szkół podstawowych 2017/2018

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych znajdą Państwo pod adresem:

 

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/SP

 


Rekrutacja do szkół podstawowych 2017/2018


http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/SP

 


Rekrutacja do szkół podstawowych 2016/2017


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla rodziców kadydatów do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017


Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017


Deklaracja kontynuacji nauki w klasie I


Oświadczenie dotyczące miejsca pracy


Oświadczenie dotyczące rodzeństwa


Oświadczenie dotyczące wielodzietności


Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania

link do bip