Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Bajkowe drzewa w IB

25 września po raz pierwszy pojechaliśmy na warsztaty plastyczne do Centrum Zajęć Pozaszkolnych.
Były to bardzo ciekawe zajęcia które wzbogaciły naszą wiedzę na temat rysunku i pobudziły fantazję podczas tworzenia  „Bajkowego Lasu”.
Od Pani Bogusi dowiedzieliśmy się też co to jest wąska gama barwna.
Wracamy tam za miesiąc.