Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Współpraca z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Pani Małgorzata Kubicka od kilkunastu lat współpracuje z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci historii, którzy wybrali specjalizację nauczycielską biorą udział w lekcjach pokazowych. Czasami sami przeprowadzają zajęcia lekcyjne. Odbywają również w SP 122 praktyki studenckie. Przyszli adepci przychodzą także na pogadanki o pracy wychowawczej do pedagoga szkolnego pani Danuty Strzemeckiej. Informacje o organizacji pracy szkoły i zarządzaniu placówką oświatową przekazuje im dyrektor szkoły pani Liliana Czechowska-Dziuda.