Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Współpraca z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 - udział klas I-III w warsztatach plastycznych

Uczniowie klas I - III uczęszczają raz w miesiącu do pani Bogumiły Mokwińskiej na warsztaty plastyczne.
W pracowni plastycznej ”Kolor" uczniowie wykonują: rysunek (ołówek, węgiel, piórko, rys. pędzelkiem, rysikiem patykiem, cienkopis), malarstwo (pastele olejne, pastele suche, tempery, akwarele), techniki mieszane i inne (np.: kalkografia, monotypia, wydrapywanka, lepienie z masy solnej i inne).

Celem warsztatów jest: rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów, poszerzanie wiedzy o świecie sztuki, tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych, umożliwianie ekspresji  plastycznej, kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia, kształcenie wrażliwości estetycznej, samodzielności i autentyzmu w podejmowanych działaniach plastycznych, kształtowanie umiejętności doboru technik plastycznych aby osiągnąć  jak najlepszy efekt końcowy, rozbudzenie wrażliwości i chęci tworzenia poprzez oddziaływanie na różne zmysły.