Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Projekt edukacyjny z wychowania fizycznego „Przez WF do zdrowia”

Zdrowie jest wartością nie zawsze docenianą przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Młodzież często nie zdaję sobie sprawy z tego, że zdrowie można stracić i że trzeba o nie dbać. Dlatego też w roku szkolnym 2018/2019 (październik-maj), pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego: Iwony Karwackiej, Anety Cichy i we współpracy z Samorządem Uczniowskim będzie realizowany projekt : „ Przez WF do zdrowia”. Obejmować będzie  wszystkie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, ale część zadań dotyczyć będzie wyłącznie dziewcząt z klas VI AB oraz VII AB i VII CD.

Program projektu i  podjęte przez nas działania mają służyć promocji aktywności fizycznej, prawidłowego sposobu odżywiania oraz wskazywać szkodliwy wpływ używek  na organizm człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli szanse poprawić sprawność fizyczną i poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.