Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Szkoła promująca zdrowie

Ogólnopolski program „Szkoła Promująca Zdrowie”

 6 listopada br. Uchwałą Rady Pedagogicznej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu okresu przygotowawczego w celu przystąpienia do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Łódzka Sieć powstała jesienią w 1996 roku i była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Aktualnie zrzesza ona 166 placówek, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, licea, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, ośrodki wychowawcze itp.

Podstawą koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

Zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność-nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice.

Niezbędne są dwa wzajemne powiązane rodzaje działań :

  • - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny

    - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne.

    Warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności: nauczycieli, innych pracowników, uczniów i współpraca z rodzicami uczniów.

IIIA - przyjaźni się z drzewami

25-02-2019
W poniedziałek - 4 lutego 2019r. na warsztatach ze Źródłami "zaprzyjaźniliśmy się" z drzewami. Bawiąc się uświadomiliśmy sobie, że drzewa to nie tylko fabryka tlenu niezbędn (...)

IIA i bezpieczny Internet w Bibliotece Publicznej

08-02-2019
8 lutego /piątek/ udaliśmy się do biblioteki publicznej znajdującej się przy ul. Motylowej. Na warsztatach uczyliśmy się, jak ciekawie ale i bezpiecznie korzystać z internetu.  (...)

Smaczne drugie śniadanie w IB

12-12-2018
Lekcje realizowane  w ramach projektu „Mleko i owoce w szkole” są cennym źródłem wiedzy i umiejętności. Możemy dzięki nim rozwijać swoje własne pomysły kuli (...)

Jesienny jadłospis w IB

30-11-2018
W słotne listopadowe dni szczególnie należy dbać o własne zdrowie więc postanowiliśmy zrobić jesienny jadłospis w którym szczególne miejsce zajmowało wykonanie (...)

Spotkanie z Pauliną Petri

26-11-2018
W dniu 20 listopada br. na sali gimnastycznej gościliśmy naszą absolwentkę Paulinę Petri. Było to spotkanie poświęcone karierze sportowej i zachęceniu do trenowania jakiejkolwiek d (...)

IIIA - dba o środowisko

21-11-2018
W środę - 21 listopada 2018r. spotkaliśmy się ze Źródłami w trakcie warsztatów pt. "Energia Ziemi". Podczas zajęć uporządkowaliśmy wiedzę na temat odnawialnych i nieo (...)

Śniadanie daje moc - ZAWSZE w IIIA !

18-11-2018
Nasz organizm potrzebuje "paliwa" tak jak samochód i co ważne, wszyscy o tym wiemy. Klasy I - III biorą więc aktywny udział w Programie "Śniadanie daje moc", a co najważniej (...)