Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Szkoła promująca zdrowie

Ogólnopolski program „Szkoła Promująca Zdrowie”

 6 listopada br. Uchwałą Rady Pedagogicznej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu okresu przygotowawczego w celu przystąpienia do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Łódzka Sieć powstała jesienią w 1996 roku i była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Aktualnie zrzesza ona 166 placówek, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, licea, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, ośrodki wychowawcze itp.

Podstawą koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

Zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność-nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice.

Niezbędne są dwa wzajemne powiązane rodzaje działań :

  • - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny

    - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne.

    Warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności: nauczycieli, innych pracowników, uczniów i współpraca z rodzicami uczniów.

Spotkanie z Pauliną Petri

26-11-2018
W dniu 20 listopada br. na sali gimnastycznej gościliśmy naszą absolwentkę Paulinę Petri. Było to spotkanie poświęcone karierze sportowej i zachęceniu do trenowania jakiejkolwiek d (...)

II śniadanie bez telefonu

13-11-2018
Od 13 listopada br. do odwołania w ramach projektu: "Szkoła promująca zdrowie", rozpoczynamy akcję: "II śniadanie bez telefonu". W trosce o zdrowie naszych uczniów, spożywan (...)

ZUMBA w SP122

06-11-2018
30 października w naszej szkole w ramach projektu edukacyjnego "Przez WF do zdrowia", odbyły się zajęcia pokazowe zumby. Zaproszonym gościem była K. Kamińska instruktorka zumby, s (...)