Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Samorządy Mają Głos

Na początku września nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - Samorządy Mają Głos.

Zgodnie z jego wytycznymi prowadzona była kampania przed wyborami do władz Samorządu Uczniowskiego. Jednym z jej elementów była debata szkolna.

Czwartek 27 września był ostatnim dniem prowadzenia kampanii wyborczej w naszej szkole. Jutro zostaną przeprowadzone wybory z użyciem specjalnie przygotowanych w tym celu kart wyborczych.

Jedna z kandydatek na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wykazała się niezwykłą pomysłowością wykorzystując w kampanii stempelek ze swoim imieniem i nazwiskiem. Ciekawe, czy w wyborach parlamentarnych, ktoś wpadł na taki pomysł? Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia i zapraszamy uczniów na głosowanie.