Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Zajęcia rozwijające kreatywność Przyjaciele Zippiego

Od września uczniowie klasy IIA biorą udział w programie który, kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne,  uczy różnorodnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu (zachęca do analizowania swojego zachowania), doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Program nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.