Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Podróże z Syriuszem

Innowacja prowadzona przez panie Monikę DormanMirosławę Jankowską

Realizacja innowacji wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym światem. Popularyzuje wartości polskie i europejskie. W swoim założeniu łączy wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.