Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Klub odkrywców Łodzi EX NAVICULA – NAVIS

Innowacja prowadzona przez panią Katarzynę Wiktorek

Niechaj potomni przestaną snuć
domysły „w sprawie Tuwima”,
bo sam oświadczam: mój gród – to Łódź.
To moja kolebka rodzima!
Julian Tuwim

Łódź jest brudna, nieciekawa i brzydka. Tak o swoim mieście mówimy często my – Łodzianie, żyjąc szybko, przemierzając ulice miasta z głowami spuszczonymi w dół. Nie jesteśmy dumni ze swojego miasta? Dlaczego? Może to stereotypy nakazują nam tak myśleć, a może zbyt rzadko spoglądamy w górę. Na przykład tam, gdzie piękne fasady zabytkowych kamienic lśnią w słońcu, albo gdzie trębacz wygrywa „Prząśniczkę”.

Nikt bez powodu nie odwiedza śródmiejskich podwórek, ani klatek schodowych XIX-wiecznych kamienic. A my to właśnie robimy. Zwiedzamy miasto fragmentami, odkrywamy je „po kawałku”, w klasie i w terenie.

Zadaniem innowacji „Klub Odkrywców Łodzi”, adresowanej do uczniów klasy III szkoły podstawowej, jest przybliżenie uczniom specyfiki i historii miasta, w którym żyją. W dobie przenikania się kultur, ważne jest, aby dziecko nie zatraciło własnej tożsamości, a poznając to co dalekie i obce, kochało to co swoje i bliskie.

Więź uczuciowa z „małą ojczyzną” będzie istniała, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie.