Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Patron Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi

W dniu 10 kwietnia Komisja ds. nadania imienia szkole wyłoniła pięć następujących kandydatur na patrona naszej szkoły:

1. DAM I KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
2. CZTERECH ŁÓDZKICH KULTUR
3. POLSKICH PODRÓŻNIKÓW
4. POLSKICH NOBLISTÓW
5. IRENY TUWIM

Informujemy również, że uległ zmianie termin ogólnoszkolnych wyborów patrona: 29 maja - 15 czerwca 2018 r.