Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Kierunki działań

Kierunki działań szkoły w roku szkolnym 2017/2018

1. Podnoszenie jakości procesu kształcenia
2. Rozwijanie form funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym
3. Doskonalenie metod zarządzania szkołą
4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
5. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
6. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
7. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
8. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły
9. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty