Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

PROJEKT MATEMATYCZNY W KLASACH 4 – 8

Rok 2019 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Matematyki. Aby podkreślić zasługi polskich matematyków dla światowej nauki i znaczenie samej matematyki, w naszej szkole we wrześniu ruszył projekt matematyczny skierowany do uczniów klas 4 – 8.
Osoby odpowiedzialne za projekt: p. Danuta Głowacka – nauczyciel matematyki, p. Olga Zaród – nauczyciel matematyki

  1. Przygotuj plakat o wybranym polskim matematyku – zadanie dla uczniów klas 4

Plakat wykonaj w formacie A3. Na plakacie umieść zdjęcie wybranej postaci oraz napisz (odręcznie!) notatkę na temat wybranego matematyka (najistotniejsze fakty z jego życia, osiągnięcia, ciekawostki, itp.). Na odwrocie pracy koniecznie zamieść wizytówkę (imię, nazwisko, klasa). Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy.
Pracę należy przekazać p. Danucie Głowackiej lub p. Oldze Zaród do 18. października.

  1. Wykonaj matematyczną grę planszową – zadanie dla uczniów klas 5

Czy wiesz, że polski matematyk, Karol Borsuk, był twórcą gry „Superfarmer”? Bądź jak Karol Borsuk! Na odwrocie pracy koniecznie zamieść wizytówkę (imię, nazwisko, klasa). Oceniana będzie pomysłowość i estetyka wykonanej pracy oraz jasność instrukcji do gry, którą koniecznie należy dołączyć do gry planszowej.
Pracę należy przekazać p. Danucie Głowackiej lub p. Oldze Zaród do 1. listopada.

  1. Przygotuj krzyżówkę matematyczną – zadanie dla uczniów klas 6

Zarówno pytania, jak i odpowiedzi muszą mieć związek z matematyką. Ponadto krzyżówka musi być ułożona tak, by po jej rozwiązaniu odpowiedzi tworzyły hasło: MATEMATYKA. Na odwrocie pracy koniecznie zamieść wizytówkę (imię, nazwisko, klasa). Oceniana będzie pomysłowość i estetyka wykonania pracy.
Pracę należy przekazać p. Danucie Głowackiej do 1. listopada.

  1. Wykonaj dowolną techniką dywan Sierpińskiego – zadanie dla uczniów klas 7

Zapoznaj się z pojęciem fraktali, a następnie wykonaj dywan Sierpińskiego. Na odwrocie pracy koniecznie zamieść wizytówkę (imię, nazwisko, klasa). Oceniana będzie pomysłowość i estetyka wykonania pracy.
Pracę należy przekazać p. Danucie Głowackiej lub p. Oldze Zaród do 29. listopada.

  1. Przygotuj prezentację multimedialną z dowodem twierdzenia – zadanie dla uczniów klas 8

Przygotuj prezentację multimedialną z dowodem jednego z poniższych zagadnień:
1. Twierdzenie Pitagorasa.
2. Wzory skróconego mnożenia.
3. Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie.
4. Twierdzenie o kątach utworzonych przez dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą.
5. Pola trójkątów i czworokątów
lub dowolnego innego wybranego przez siebie twierdzenia. W prezentacji możesz zamieścić animacje, filmy, zdjęcia, itp. Pamiętaj, aby na pierwszym/ostatnim slajdzie zamieścić swoje dane (imię, nazwisko, klasa).
Oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz jej zgodność z ogólnymi wytycznymi tworzenia prezentacji multimedialnej.
Pracę należy przekazać p. Oldze Zaród do 29. listopada.

Wyniki zostaną ogłoszone 16. grudnia 2019 r.