Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Budżet obywatelski

Szanowni Państwo,
proszę o wsparcie szkolnych działań ukierunkowanych na poprawę warunków edukacji i wypoczynku dzieci - uczniów szkoły.
W ramach Budżetu Obywatelskiego można zagłosować na dwa zgłoszone projekty:
B095RA - Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122
B096RA - Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122

Harmonogram ŁBO 2019 /2020 przewiduje:
14 września - 6 października 2019 - głosowanie na projekty drogą elektroniczną

https://liblink.pl/L3BsZDh3Hu

14 - 29 września 2019 roku - głosowanie na projekty drogą papierową