Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów (w formie stypendium i zasiłku szkolnego) na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek zasilek
Wniosek stypendium