Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Ścieżki Młodych Odkrywców rekrutacja

Dzień dobry,

zbliża się kolejny termin rekrutacji do projektu "Ścieżki Młodych Odkrywców", który jest realizowany przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy w ramach złożonego przez Politechnikę Łódzką o dofinansowanie w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W zależności od grupy wiekowej dzieci biorą udział w cyklu warsztatów.

Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/sciezki-mlodych-odkrywcow

Aby zapoznać się z nim należy wejść w odpowiednią zakładkę, np. ścieżka chemiczna, fizyczna czy techniczna.

W zakładce podane są dni tygodnia, w których będą odbywały się zajęcia w semestrze zimowym 2019, najczęściej są to soboty, ale w zależności od ścieżki również dni powszednie. Są również wypisane zajęcia i czas trwania.

Rekrutacja do projektu Ścieżki Młodych Odkrywców na semestr zimowy 2019:
dla dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2011-2012): poniedziałek 24 czerwca od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc,
dla dzieci w wieku 9-12 lat (rocznik 2007-2010): wtorek 25 czerwca od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc,
dla młodzieży w wieku 13-16 lat (rocznik 2003-2006): od środy 26 czerwca od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc,

W danym semestrze można zapisać dziecko na ŁUD lub na SMO.

Więcej informacji na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/sciezki-mlodych-odkrywcow

lub telefonicznie 42 631 28 09.

Pozdrawiam
Anna Janicka

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy
Politechniki Łódzkiej