Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Podziękowania dla Rady Rodziców

Chcieliśmy również podziękować Radzie Rodziców za zorganizowanie transportu dla naszych geniuszy, czyli uczniów którzy reprezentowali nasza szkołę w  konkursach na szczeblu  wojewódzkim.
Uczniowie wraz z nauczycielami bezpiecznie i szczęśliwie dojechali na konkurs.

Dziękujemy.