url niezgodny z rzeczywistym dostepem Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty - Szkola Podstawowa nr 122

Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020, w województwie łódzkim.

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/