Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Konkurs Samorządu Uczniowskiego - Listopad

Klasy I - "Łódź - to moje miasto"- dzieci wykonują na formacie A3 pracę plastyczną, na bloku technicznym wykorzystując różne techniki (bez plasteliny) - praca może zawierać miejsca z rodzinnego miasta bliskie sercu dzieci.

Klasy II - praca plastyczno-techniczna pt. "Ciekawe miejsce w Łodzi" - format pracy A3, technika kolaż (bez plasteliny). Zwracamy uwagę na ciekawy pomysł i estetykę działań.

Klasy III - "Wiersz o Łodzi" - zabawmy się w poetów i stwórzmy ciekawy wierszyk o naszym mieście. Wiersz nie musi być długi, jednak musi być napisany na kartce A4 bloku technicznego lub na komputerze i przyklejony do sztywnej kartki A4. Dodatkowo może być ozdobiony jakimś rysunkiem, piktogramami związanymi z naszym miastem.

Termin oddania prac konkursowych klas I-III do 14 listopada - środa !!!

Prosimy uczestników konkursów o przestrzeganie wytycznych podanych przy konkursach.
Prace uczniów nie przestrzegających reguł nie będą rozpatrywane !!!
Ocenie będą podlegały zgodność z tematem, estetyka i oryginalność pracy !!!
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi !!!

Życzymy powodzenia przy realizacji zdań w tym miesiącu opiekunowie SU.