Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Konkurs Samorządu Uczniowskiego - Kwiecień

Klasy I - praca plastyczna płaska kolaż (zwierająca techniki mieszane) pt. "Makulaturowy kwiat potrafi zmienić świat"- uczniowie tworzą jeden kwiat z gazet - makulatury, który może być dodatkowo pomalowany farbami i ozdobiony innymi materiałami. Format kwiatka nie może być większy niż wielkość A4.

Klasy II - płaska praca plastyczna pt."Szumię i o pięknie przyrody mówię". Dzieci mają za zadanie przedstawienie wybranego drzewa w odcieniach zieleni, jako symbolu naszej planety. Format drzewa to wielkość A4 (ewentualnie do wielkości A3), technika mieszana (kolaż - bez plasteliny).

Klasy III - płaska praca plastyczna pt."Segregacja nas wzbogaca", zadaniem dzieci jest wykonanie plakatu na temat segregacji śmieci i walki o czystość naszej planety.

Format A4 lub A3 - technika mieszana (kolaż - bez plasteliny). Termin oddania prac plastycznych do 16 kwietnia - poniedziałek ! Prace muszą być podpisane z tyłu tj. imię, nazwisko i klasa.

WAŻNE:
Prosimy uczestników konkursów o przestrzeganie wytycznych podanych przy konkursach. Prace uczniów nie przestrzegających reguł nie będą rozpatrywane !
Ocenie będą podlegały zgodność z tematem, estetyka i oryginalność pracy. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie prace konkursowe są własnością szkoły, będą one służyły do ozdoby i tworzenia wystaw. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, nie mogą brać udziału w konkursach.

Życzymy powodzenia przy realizacji zadań w tym miesiącu.
Opiekunowie SU