Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Konkurs Samorządu Uczniowskiego - Marzec

KLASY I - II  - „Pisanka"- praca płaska, wykonana techniką łączoną (oprócz plasteliny) na brystolu - format A4. Zabawa wiosennymi kolorami- dobieranie na pisance barw pasujących do siebie odcieniami.

KLASY III   - „Kartka świąteczna"- praca płaska o formacie A4 bloku technicznego, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (bez plasteliny).

Termin oddania wszystkich prac  z klas I-III – do 16 marca - piątek!

Prace musza być podpisane  z tyłu tj. imię, nazwisko i klasa!  

Prosimy uczestników konkursów o przestrzeganie wytycznych podanych przy konkursach. Prace uczniów nie przestrzegających reguł nie będą rozpatrywane ! Ocenie będą podlegały zgodność z tematem, estetyka i oryginalność pracy! Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi! 

 Życzymy powodzenia przy realizacji zdań w tym miesiącu opiekunowie SU .