Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Fairy – tale travels through Europe, 2016

Celem projektu “Bajka wędruje przez Europę” było zapoznanie dzieci z różnych krajów europejskich z bohaterami bajek najbardziej popularnych w danych krajach. Uczniowie wykonując opisy i prezentacje mieli okazję podszkolić swój język angielski, poznać nowe słownictwo, a jednocześnie była to okazja do wykazania zróżnicowania lub podobieństw w zasobach kulturowych tych krajów. W projekcie wzięły  udział szkoły z następujących państw : Włochy, Litwa, Hiszpania, Francja, Turcja, Grecja, Rumunia i Portugalia.

My pokazaliśmy łódzki szlak turystyczny po naszym mieście śladami małych pomników przedstawiających postaci z bajkowych seriali dla dzieci i przypomnieliśmy takie pozycje jak: Dziwny Świat kota Filemona, Pingwinek Pik Pok, Przygody Misia Uszatka,  Ferdynant Wspaniały, Zaczarowany Ołówek, Plastusiowy pamiętnik, Przygód kilka wróbla Ćwirka.