Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Zebranie eTwinning

W dniu 10 września o godz. 17:00 odbyło się w naszej szkole, w sali 44, spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich należących do zespołu koła języka angielskiego wykonującego w tym roku szkolnym m.in. projekty w ramach programu eTwinning. Program eTwinning to współpraca szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych. Mgr Iwona Gałązka, odpowiedzialna za ten program, przedstawiła prezentację o samym programie eTwinning oraz pokazała historię poprzednich projektów z roku szkolnego 2013/2014. Opisała również projekt, który uczniowie rozpoczęli realizować w tym semestrze, „European Day of Languages”, oraz omówiła wspólnie z rodzicami działania kółka na bieżący rok szkolny.