Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zarządzenie Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019 - 2020

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Informator dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

01-02-2019
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekr (...)

Zarządzanie Łódzkiego Kuratora Oświaty

01-02-2019
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekr (...)