Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Egzamin ósmoklasisty

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

03-09-2018
- Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki ucze (...)