Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Egzamin ósmoklasisty

Zarządzenie Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019 - 2020

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

16-11-2018
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Termin główny egzaminów: 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:002. matematyka &nd (...)

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

03-09-2018
- Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki ucze (...)