Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Dla rodziców

Zostań sponsorem naszej szkoły - nowy numer konta

Jeśli chcesz być sponsorem naszej szkoły, możesz dokonać wpłaty na konto:

Rada Rodziców SP 122 przy Szkole Podstawowej nr 122
PKO VI/O Łódź
79 1020 3408 0000 4902 0397 8913

 

Karta zwolnienia z zajęć:

Zamieszczamy wzór karty zwolnienia z zajęć lekcyjnych.

Nieobecność na zajęciach szkolnych usprawiedliwia się w ciągu kolejnych dni pracy szkoły, liczonych od dnia ustania nieobecności. Po upływie tego terminu wniosek nie będzie rozpatrywany, a godziny nieobecności traktowane będą jako godziny nieusprawiedliwione. 

 

Procedury reagowania w przypadku występowania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i cyfrowych uczniów w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi. 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły:

Zamieszczamy nowy wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

 Szanowni rodzice!

 W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitala trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej juz kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 Więcej informacji na stronie MEN.

 

Ubezpieczenie uczniów

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z ubezpieczeniem, jakim są objęci uczniowie.

 

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?

Zamieszczamy odnośnik do strony Kuratorium Oświaty, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące darmowego podręcznika.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Ósmych, informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 znajdziecie Państwo pod adresem:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja/do-pobrania-rekrutacja

 

Szanowni Rodzice, podręczniki do nauczanych przedmiotów uczniowie otrzymają w szkole bezpłatnie. Wyjątek stanowią podręczniki do nauki religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Religia: wykaz obowiązujących podręczników