Mój przyjaciel komputer
Wyjątkowy uczeń
eTwinning
SKO
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Boisko dla SP 122

Drodzy rodzice naszych uczniów, nasi absolwenci, mieszkańcy osiedla!

Od 20. do 28. września będzie trwało głosowanie nad budżetem obywatelskim Łodzi.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto mieszka w Łodzi i ma co najmniej szesnaście lat. Nie ma znaczenia adres zameldowania – wystarczy, że mieszkasz w Łodzi oraz zadeklarujesz dzielnicę swojego zamieszkania.

Nasza szkoła ubiega się o budowę boiska w ramach zadania nr L0085 – Stawiamy na sport!
Prosimy, zagłosujcie na to zadanie! Zaproście też do głosowania rodzinę, znajomych i sąsiadów.

Głosować można tutaj: ZAGŁOSUJ

Dziękujemy i zapraszamy na piknik rodzinny w sobotę, 20. września!

sport

Piknik rodzinny

piknik

Zmiana w planie lekcji klas IV – VI

W planie lekcji klas IV – VI zostały wprowadzone drobne zmiany. Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.

Zebrania z rodzicami

We wtorek, 9. września, odbędą się zebrania z rodzicami.

Początek zebrań:

 • o godz. 17:00 w budynku A (klasy 1 – 3)
 • o godz. 18:00 w budynku B (klasy 4 – 6)

Harmonogram zebrań:

 • Omówienie form współpracy z rodzicami.
 • Omówienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych planów nauczania zgodnych z obowiązującą podstawą programową.
 • Zapoznanie z obowiązującymi w szkole KRYTERIAMI OCENIANIA – zapisy w Statucie.
 • Omówienie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Zaplanowanie zadań dotyczących klasowych planów wychowawczych i profilaktyki – przyjęcie nowych kierunków działań zgłoszonych przez rodziców.
 • Kierunki i koncepcja pracy szkoły – 2014/2015.
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego (2013/2014) oraz kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 – propozycje rodziców.
 • Zapoznanie rodziców klas pierwszych ze Statutem i szkolnym prawem wewnętrznym.
 • Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.

Dni wolne w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno–wychowawczych będą:

 • 14. października 2014 roku
 • 10. listopada 2014 roku
 • 2. stycznia 2015 roku
 • 5. stycznia 2015 roku
 • 1. kwietnia 2015 roku
 • 5. czerwca 2015 roku

W wymienionych dniach w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo–opiekuńcze.

Dofinansowanie zakupu podręczników

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że na stronie UMŁ w zakładce Edukacja zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka 2014″ oraz wzory wniosków do pobrania.

Ostateczny termin składania wniosków określony został zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2014 r.

Dla ułatwienia podajemy link do strony:
http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/wyprawka_2014/

Spis podręczników na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, że spis podręczników na rok szkolny 2014/2015 jest już dostępny na stronach naszego serwisu internetowego.

Zostań sponsorem naszej szkoły

Jeśli chcesz być sponsorem naszej szkoły, możesz dokonać wpłaty na konto:
Rada Rodziców SP 122
PKO BP VI/O Łódź
81 1020 3408 0000 4902 0016 1927